وام کوتاه مدت شهریه

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 10 تیر 1397 10:33

 

 وام کوتاه مدت شهریه

 صندوق رفاه دانشجوین دانشکده فنی و حرفه ای سما اراک از تاریخ 97/04/1 جهت نیمسال دوم سال 97 با شرایط ذیل اقدام به پرداخت وام تامین شهریه می نماید

 

 ********************** مدارک لازم جهت دریافت وام کوتاه مدت شهریه **********************

 1- دانشجو به صندوق رفاه بدهی نداشته باشد.

2- به دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته که بیش از یک ترم مشروط شده باشند  وام تعلق نمی گیرد.

3- به دانشجویانی که قبلا از وام صندوق رفاه استفاده کرده و در پرداخت به موقع اقساط خود تاخیر نموده اند وام پرداخت نخواهد شد.

4- تکمیل فرم وام توسط دانشجو.

5- مبلغ وام برای کلیه دانشجویان کاردانی مبلغ 5،000،000 و مقطع کارشناسی 10،000،000 ریال   می باشد.

6- وثیقه برای وام کوتاه مدت 4 ماهه یک برگ چک بدون تاریخ در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد اراک از یکی از بانکهای معتبر به (مبلغ 6،000،000 برای وامهای 5،000،000 ) و (مبلغ 12،000،000 ریال برای وامهای 10،000،000 ریالی ) معادل 120% مبلغ وام چک دریافت خواهد شد.(ضمنا از نوشتن کلمات اضافه در متن چک مانند امانت- ضمانت و .... خودداری شود)

7-مدت بازپرداخت وام 5ماه و در 5 قسط مساوی خواهد بود.

8-دانشجویان متقاضی باید شخصا و با در دست داشتن کارت دانشجویی معتبر به صندوق رفاه دانشکده فنی و حرفه ای سما مراجعه نمایند.