وام میان مدت شهریه

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 10 تیر 1397 10:34

 وام میان مدت شهریه

صندوق رفاه دانشجوین دانشکده فنی و حرفه ای سما اراک از تاریخ 97/04/1 جهت نیمسال دوم سال 96 با شرایط ذیل اقدام به پرداخت وام تامین شهریه می نماید

 

**********************مدارک لازم جهت دریافت وام میان مدت شهریه ********************

1- دانشجو به صندوق رفاه بدهی نداشته باشد.

2- به دانشجویان ترم آخر هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد.

3- به دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته که بیش از یک ترم مشروط شده باشند  وام تعلق نمی گیرد.

4- به دانشجویانی که قبلا از وام صندوق رفاه استفاده کرده و در پرداخت به موقع اقساط خود تاخیر نموده اند وام پرداخت نخواهد شد.

5- تکمیل فرم وام توسط دانشجو.

6- به دانشجویانی که از وام میان مدت استفاده کرده باشند و اقساط خود را به موقع پرداخت کرده باشند قبل از تسویه کامل وام خود می توانند دوباره از تسهیلات فوق استفاده کنند.

7- مبلغ وام برای کلیه دانشجویان  مقطع کاردانی مبلغ  پنج میلیون ریال  و دانشجویان مقطع کارشناسی مبلغ 10،000،000 ریال می باشد.

8- مدارک لازم : یک نفر ضامن کارمند  معتبر همراه با گواهی کسر از حقوق از اداره مربوطه ، کپی شناسنامه ، کارت ملی و آخرین فیش حقوقی ضامن (یا یک نفر ضامن کاسب همراه با کپی جواز کسب معتبر کپی شناسنامه و کارت ملی )

9- وثیقه برای وام کوتاه مدت 10 ماهه یک برگ چک بدون تاریخ در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد اراک از یکی از بانکهای معتبر به مبلغ 6،000،000 ریال برای وامهای 5،0000،000 ریالی و مبلغ 12،000،000 ریال برای وامهای 10،000،000 ریالی دریافت خواهد شد.(ضمنا از نوشتن کلمات اضافه در متن چک مانند امانت- ضمانت و .... خودداری شود)(ضامن باید پشت چک را امضا نماید)

10- کارمزد بر مبنای 2/5% در سال محاسبه و از اصل وام کسر می گردد.

7-مدت بازپرداخت وام 10 ماه و در 10 قسط مساوی خواهد بود

8-دانشجویان متقاضی باید شخصا و با در دست داشتن کارت دانشجویی معتبر به صندوق رفاه دانشکده فنی و حرفه ای سما مراجعه نمایند.