بخشنامه های کارکنان

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 13 تیر 1395 09:37

 *** جدید*** بخشنامه پرداخت تسهیلات بانک ملی به کارکنان ، اعضای هیات علمی و دانشجویان

 

 ***جدید***دریافت فرم های ضمیمه بخشنامه پرداخت تسهیلات بانک ملی به کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان

 

- بخشنامه  بیمه مازاد درمان  کارکنان دانشگاه(اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی)

 

- بخشنامه پرداخت کمک هزینه درمانی به بیماری های خاص و صعب العلاج

 

- دستورالعمل حضور و غیاب کارکنان

 

- بخشنامه عدم احتساب تعطیلی بین ایام مرخصی به عنوان مرخصی استحقاقی کارکنان دانشگاه

 

- بخشنامه اسکان نوروزی همکاران

 

- بخشنامه شرایط تغییر سمت کارکنان در مشاغل غیر همسطح