چارت درسی

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 26 دی 1396 14:15

 

رشته های کاردانی 
 رشته معماری - کارو دانش   رشته معماری - فنی و حرفه ای  رشته معماری -نظری       رشته معماری - فنی غیر مرتبط  
رشته ساختمان - غير مرتبط رشته ساختمان - نظري رشته ساختمان- فني و حرفه اي رشته ساختمان - كار و دانش
 رشته حسابداری - کار و دانش و نظری    رشته حسابداری- فنی و حرفه ای  
 
 رشته صنایع شیمیایی - صنایع شیمیایی   رشته صنایع شیمیایی - علوم تجربی و ریاضی  رشته صنایع شیمیایی - انسانی  رشته صنایع شیمیایی- غیر مرتبط
 رشته الکترونیک- فنی و حرفه ای  رشته الکترونیک- کار دانش و غیر مرتبط  رشته الکترونیک - نظری  
 رشته الکتروتکنیک- فنی و حرفه ای  رشته الکتروتکنیک - کار دانش و غیر مرتبط رشته الکتروتکنیک - نظری
 
رشته کامپیوتر - کار و دانش(ورودی 95 و ماقبل) رشته کامپیوتر- فنی و حرفه ای(ورودی 95 و ماقبل) رشته کامپیوتر - نظری(ورودی 95 و ماقبل) رشته کامپیوتر - غیر مرتبط(ورودی 95 و ماقبل)
رشته کامپیوتر- کاردانش(ورودی 96)
رشته کامپیوتر- فنی و حرفه ای(ورودی96) رشته کامپیوتر- نظری(ورودی 96) رشته کامپیوتر- غیرمرتبط(ورودی 96)
رشته تربیت بدنی- دیپلم تربیت بدنی  رشته تربیت بدنی- دیپلم غیر تربیت بدنی    
رشته گرافیک- کاردانش- از ورودی 93 رشته گرافیک - غیر مرتبط رشته گرافیک- فنی حرفه ای - از ورودی 93  رشته گرافیک- نظری
رشته طراحی دوخت و پارچه-کاردانش ،نظری و غیر مرتبط  رشته طراحی دوخت و پارچه -فنی حرفه ای رشته ساخت و تولید- کاردانش- نظری - غیر مرتبط  رشته ساخت و تولید - فنی و حرفه ای
رشته مکانیک خودرو - کاردانش و نظری و غیر مرتبط رشته مکانیک خودرو - فنی حرفه ای و دیپلمه های نظام قدیم  رشته متالورژی - فنی و حرفه ای  رشته متالورژی- کاردانش، نظری ، غیرمرتبط
رشته صنایع فلزی- صنایع فلزی رشته صنایع فلزی- جوشکاری رشته تاسیسات  
رشته نقشه کشی عمومی- فنی و حرفه ای و نظام قدیم
رشته نقشه کشی عمومی- کاردانش ، نظری و غیر مرتبط