اعضای هیات علمی

آخرین به روز رسانی شنبه, 22 ارديبهشت 1397 07:52

ردیف

گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

1

کامپیوتر

دکتر شهرزاد مشیدی

2

کامپیوتر

مهندس محمود مسعودپور

3

کامپیوتر

مهندس سمیه عزیزی

4

معماری

مهندس علی اصغر شاه نظری

5

معماری

مهندس مجید خزاعی

6

مکانیک خودرو

مهندس احمد مومنی هزاوه

7

مکانیک خودرو

مهندس امید میرعلی یاری

8

مکانیک خودرو

مهندس حمید رضا حیدری

9

نقشه کشی عمومی

مهندس حامد محسنی منفرد

10

ساخت و تولید

مهندس غلامرضا کوچکی

11

ساخت و تولید

مهندس مهدی عسگری

12

صنایع فلزی

مهندس احسان امینی

13

گرافیک

مهندس محمد اسلامپور

14

عمومی

محمود رمضانی

15

حسابداری

ولی اله محمدی

16

حسابداری

احمد سعیدی

17

حسابداری

محمد حسین پور منصور

18

تربیت بدنی

مریم خوش صفا