فرم های مورد نیاز

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 11 بهمن 1395 15:29

فرم های مورد نیاز دانشجویان

1- فرم مرخصی با احتساب

2- فرم ارائه مشکلات آموزشی

3- فرم تعهد اخراج آموزشی

4- فرم بازگشت به تحصیل دانشجویان عدم مراجعه /انصراف ماده 51

5- فرم اخذ تعهد از دانشجو در خصوص عدم انجام امور آموزشی در زمان مقرر

 

فرم های مورد نیاز گروه های آموزشی

1- فرم ارائه دروس با فرمت pdf

    فرم ارائه دروس با فرمت word  

2- فرم اعتراض نمره

3- فرم حذف ماده 23

4- فرم حذف درس با استرداد شهریه

5- فرم حذف ماده 31

6- فرم حذف درس بعد از زمان حذف و اضافه

7- فرم میهمانی دانشجو

8- فرم معادل سازی دانشجو

9- فرم ثبت درس با توجه به کمیسیون موارد خاص آموزشی

10- فرم ثبت درس در نیمسال جبرانی

11- فرم اخراج آموزشی

12- فرم طرح سوالات امتحانی

13- فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد خاص

 

 14- فرم معرفی به استاد دانشجو