معرفی اداره برنامه ریزی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 01 اسفند 1397 09:24

 

اداره برنامه ریزی دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد اراک
نام و نام خانوادگی مسئول اداره برنامه ریزی: جناب آقای سالار سجادی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی 
آدرس :
  اراک ، دروازه تهران، انتهای خ دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی (قنات)، ساختمان آیت اله اراکی - طبقه دوم  
تلفن تماس:
08633662217
داخلی:  
 
دفتر هماهنگی 
نام و نام خانوادگی مسئول دفتر هماهنگی ساختمان خیابان قیام: جناب آقای شهرام عربی
مدرک تحصیلی:  
آدرس:  اراک ، دروازه تهران، انتهای خ دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی (قنات)، ساختمان آیت اله اراکی - طبقه دوم 
تلفن تماس: 08633662217 
داخلی:  

 

شرح وظایف اداره برنامه ریزی

 1-ثبت و ایجاد مشخصه برای دروس در هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

شرح وظایف دفاتر هماهنگی

1- بررسی و نظارت بر حضور اساتید و تهیه گزارش