مسئول کمیسیون موارد خاص

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 15 شهریور 1395 11:47
کمیسیون موارد خاص دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد اراک

نام و نام خانوادگی مسئول کمیسیون: جناب آقای سالار سجادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی
آدرس :
 اراک ، دروازه تهران، انتهای خ دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی (قنات)، ساختمان آیت اله اراکی - طبقه دوم 
تلفن تماس:
08633662217
داخلی:  

 

شرح وظایف کمیسیون موارد خاص

1-بررسی ، تکمیل و ارسال پرونده دانشجو جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص آموزشی.