دفتر ارتباط با صنعت

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 01 اسفند 1397 08:33

 * نحوه ارائه گزارشات کارآموزی

 

* فرم های مورد نیاز جهت گزارش کارآموزی به صورت فایل

 

* فرم های مورد نیاز جهت گزارش کارآموزی به صورت فایل

 

* دریافت گزارش عملکرد روزانه کارآموزی