امور نقل و انتقالات دانشجویی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 18 آذر 1392 14:32

 

 

دانشجويان متقاضي انتقال ويا ميهماني جهت نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 که داراي شرايط مندرج درآيين نامه نقل وانتقالات مي باشند:

ماده1: جدول همترازي

ماده2: ازدواج دانشجويان دختر وفوت والدين درزمان دانشجويي

ماده3: چند دانشجويي و کارمندان دولت

ماده4: دانشجويان شاهد وايثارگر، فرزند هيات علمي ،بيماران خاص ومعلولين   مي توانند ازتاريخ يكم آذرماه لغايت يكم بهمن ماه به امورنقل وانتقالات واقع درساختمان شماره 1(خيابان قيام )مراجعه و نسبت به دريافت فرم تقاضا و تکميل آن همراه با مدارک مورد نياز اقدام نمايند .

 

 

 

 

دریافت فایل آیین نامه نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه