اطلاعیه امور فرهنگی دانشجویی:انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه

آخرین به روز رسانی شنبه, 18 خرداد 1398 08:07

دانشجویان محترمی که در میان دانشجویان هم گروه خود بالاترین امتیاز را کسب نموده و حداقل نیمی از واحدهای درسی خود را بر اساس سرفصل مصوب گذرانده و دارای فعالیتهای آموزشی پژوهشی و فرهنگی اجتماعی میباشند میتوانند فرمهای مربوطه را دریافت و پس از تکمیل به همراه اصل مدرک ( تهیه CD از مدارک) به دفتر مدیریت دانشجویی فرهنگی سما تحویل دهند.

زمان تکمیل و تحویل مدارک : ۲۰ خرداد ماه ۹۸ می باشد

اطلاعیه انتخاب دانشجوی نمونه

 فرم انتخاب دانشجوی نمونه