امور فرهنگی دانشکده سما: برگزاری کلاسهای اوقات فراغت سما ویژه دانش آموزان مدارس سما، فرزندان کارکنان سما و دانشگاه و دانش آموزان سایر مدارس

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 05 تیر 1398 08:20

امور فرهنگی دانشکده سما:  برگزاری کلاسهای اوقات فراغت سما ویژه دانش آموزان  مدارس سما، فرزندان کارکنان سما و دانشگاه و دانش آموزان سایر مدارس