اطلاعيه اداره آموزش: معافيت پرداخت شهريه نيمسال هاي قبل دانشجويان ترك تحصيل نموده

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 30 تیر 1398 10:34

اطلاعيه اداره آموزش: معافيت پرداخت شهريه نيمسال هاي قبل دانشجويان ترك تحصيل نموده

پيرو بخشنامه شماره 10460/10 مورخ 98/02/28 دانشجوياني كه ترك تحصيل نموده اند(موارد مربوط به وقفه تحصيلي يا عدم مراجعه) و هنوز واحدهاي درسي باقيمانده داشته و قصد بازگشت به تحصيل دارند،‌ضمن در نظر گرفتن ساير ضوابط دانشگاه از پرداخت شهريه نيمسال هاي وقفه معاف مي گردند تا بتوانند با پرداخت شهريه نيمسال هاي باقيمانده ، ادامه تحصيل دهند.

اين بخشنامه تا تاريخ 31 شهريور 98 قابل اجرا مي باشد.